Call us at 0086-21-57576879

Pag-install ng 120sqm light steel villa sa England floor

2018-02-10 10:00:37

Natapos ang pag-install ng ground floor wall at nagsimula ang plant scaffolding na i-install ang plantsa ng ground floor at unang palapag.

the scaffold of ground floor and first floor
ang plantsa ng ground floor at unang palapag
the scaffold of ground floor and first floor
ang plantsa ng ground floor at unang palapag

Nang matapos ang instalasyon ng ground floor wall, nagsisimula na kaming mag-install ng truss at sahig.

install the truss and floor
i-install ang truss at sahig
install the truss and floor
i-install ang truss at sahig
install the truss and floor
i-install ang truss at sahig
install the truss and floor
i-install ang truss at sahig
install the truss and floor
i-install ang truss at sahig

 

Simula sa pag-install ng pader ng unang palapag.

install the wall of first floor.
i-install ang pader ng unang palapag.
install the wall of first floor.
i-install ang pader ng unang palapag.

 

Ang pinakamahirap na bagay ay ang pag-install ng frame ng bubong. Dahil hindi pinapayagan ang kreyn na magamit, kailangan nating i-pull ang roof frame sa rooftop sa pamamagitan lamang ng lakas-tao.

Upang magpatuloy