Call us at 0086-21-57576879

c / z oblik čelik koji se koristi u laku čeličnu vilu prefabrikovanu vilu

2018-01-23 22:48:52

Zgrada čelične konstrukcije postala je glavni dio međunarodnog modernog urbanog arhitektonskog razvoja.

Sistem čelične konstrukcije ima sveobuhvatne prednosti, kao što su lagana samo-težina, fabrička proizvodnja, brza instalacija, kratki period izgradnje dobar seizmički učinak, brzi investicioni oporavaki manje zagađenje životne sredine, itd. U poređenju sa armiranobetonskom strukturom, ona ima jedinstvenu prednost na tri razvojna aspekta "visoka, velika i lagana". U globalnom smislu, posebno u dezemlje i regioni, čelika je bila razumna i široko primenjena u oblasti građevinarstva.