Call us at 0086-21-57576879

Montažni kućište u Džakarti Indonezija

2018-01-02 22:00:17

U februaru 2017. godine završili smo projekat prefabrikovane lake čelične kuće u Džakarti Indoneziji.
Ovaj projekat je dizajnom i konstrukcijom Changjia. Puna upotreba naše lake konstrukcije, krovnog sistema, sistema zida i tako dalje. Laka čelična konstrukcija ima karakteristike kratke konstrukcije period, niske troškove izgradnje i dug radni vek, i vrlo je pogodan za lokalno stvarno stanje. Projekti i proizvodi kompanije Changjia dobro su primljeni od strane lokalnih korisnika.