Call us at 0086-21-57576879

Metalna kompozitna ploča koja se koristi u kućištima od metalnih kućišta

2018-01-11 23:37:52

Metalna kompozitna ploča je divlje korišćena u kompleti za metalne ramove. Osigurati korisnicima sa više zadovoljavajućih metalnih kompozitnih ploča i ekonomičnijih inženjerskih rešenja.

Metalna kompozitna pločica Changjia me poštuje osnovna vrijednost "ko-kreacije, međusobne improveme i win-win", samozadovoljavajuće korisnicima pružaju inženjerska rješenja sa otpornošću na koroziju. čitan, visoke čvrstoće, mala težina, dug životni vijek i niska cena, ispunjava društvenu odgovornost "zelenog čišćenja štede resurse i stvaraju vrednost" i pružaju korisnicima više zadovoljnih proizvoda i višeekonomična inženjerska rešenja Panel može biti u boji od čelika, aluminijuma, nerđajućeg čelika, debljine od 35mm ~ 250mm, debljine ploče od 0.15mm ~ 1.2mm.

Metalna kompozitna ploča se divlje koristikućišta od metalne ramove kućišta od lakih čeličnih ramova